Sex

Sex Sex hikayeleri Seks

Archive for the ‘Taciz Hikayeleri’ Category

taciz hikaye

Esimin yaninda taciz ettiler

Posted by flawless666 Ocak 1, 2010

selam ben mü rvet.ben evleneli ü ç yı l olmuş tu ama eş imle seks hayatı mı z ç ok kö tü ydü esim ü zerime ç ı kı p iş ini bitirip arkası nı dö nü p yatardı bende kendi imkanları mla boş almaya ç alı ş ı yordum.birgü n eş imle kaynanama gitmiş tik dö nü ş te akş am saatiydi otobü s ç ok kalabalı ktı ü ç tane otobü se binememiş tik dö rdü ncü otobü se arka kapı dan binmiş tik eş im az ilerde kalmı ş tı bense etrafı mda erkeklerle kalmı ş tı m ü zerimde siyah dizime kadar gelen kumaş etek ü stü mde mor saten gö mlek vardı nerdeyse ü st ü steydik arkamda biri tam gö tü me dayanmı ş tı adamı n sikinin dimdik kalktı ğ ı nı hissetmiş tim ilkten ü rktü m ama sonra heyacanlı geldi adam yavaş yavaş bastı rı yordu ben sesimi ç ı karmadı kca cesaret alı p eliyle amı mı okş amaya baş ladı sağ ı mdakide ellemeye derken solumdakide ellemeye baş ladı tam dö rtkiş inin arası nda kalmı ş tı m kimsenin gö rmesi imkansı zdı gö ğ ü slerimi okş uyorlardı gö zü m eş imdeydi gö recek diye aklı m gidiyordu neyseki mahallemizdeki durağ a geldik zarzor indik eş imle kol kola eve gidiyorduk amı m vı cı k vı cı k sulanmı ş tı eve yaklaş tı ğ ı mı zda eş im bü feye sigara almaya girdi ben kapı da bekliyordum arkama baktı m otobü staaki adamlar bizi takip ediyordu eve girdik balkondan baktı m oralarda dolaş ı yolardı eş im polis memuruydu akş am gece nö beti vardı elbiselerini giydi iş e ç ı ktı perdenin arkası ndan baktı m adamlar hala ordalardı eve ç ağ ı rmak istiyor cesaret edemiyordum kalabalı ktı lar ve sü rekli isterlerseler diye dü ş ü ndü m ama nolucaktiki ü ç ayn sonra kocaeline tayı nı mı z ç ı kacaktı bidaha nerden gö rü ş cektik deyip cesaret aldı m cama ç ı ktı m iş aret yaptı m demirkapı yı aç tı m kapı ya ç ı ktı lar iç eri aldı m tanı ş tı k biri orhan 19 yaş ı nda ç ok yakı ş ı klı ydı biri erdem 33 yaş ı ndaydı biri tolga 27 yaş ı nda oda ç ok yakı ş ı klı ydı biride ahmet 41 yaş ı nda ç ok ç irkinde keş ke o olmasaydı dedim ben tolga ve orhana takmı ş tyı m orhanı n yanı na oturdum orhan dudakları mdan ö pmeye baş ladı derken diğ erleride hep beraber seviş meye baş ladı k kimi okş uyor kı mı yalı yordu ü zerimi sodular ahmet amı mı yalamaya baş ladı ben ç ı ldı rmı ş tı m daha ö nce hiç yalanmamı ş tı deli oluyordum orhan sikini ç ı kardı one dedim kocamandı eş imindi yanı nda sö nü k kalı yordu ağ zı ma verdi ben deli gibi yalamaya baş ladı m hadi artı k erkeğ im beni ilş k sen sik dedim orhana orhan amı ma kö kledi okadar hı zlı ydı ki ben dayanamadı m ç ı ğ lı k atarak boş aldı maş kı m dibime kadar dö llerini boş alt dedim iç ime boş aldı ahmet sikini ç ı kardı one dedim bö yle biş ey olamazdı orhanı nki yanı nda sö nü ktü adam ç ok ç irkin ama siki felaketti orhandan sonra o girdi amı ma bune zevkti bö yle iç im parç alanı yordu acı veriyordu ama zevkide baş kaydı derken hayvan gibi sesler ç ı karmaya baş ladı hı zlandı kca hı ozlandı benim nefesin kesiliyordu sikini ç ı karı p bağ ı rarak yü zü me boş aldı kı zdı m iğ renç herif baş ka yer bulamadunmu dedim yü zü mü yı kamaya gittim lavabodayken tolga geli arkamdan gö ü slerimi elliyor sikiylede bacak aramdan git gel yapı yordu hiç arkandan yaptı rdı nmı dedi bana evet kocam yapı yo ama onunki bukadar bü yü k değ il dedim lavabodan sikine gö tü me sı vı sabun sü rdü gö tü me yavaş yavaş soktu ohhhhh iç im ç ok değ iş ik duygularla doluydu dibide kadar soktu sanki boğ azı ma gelecek siki sikmeye baş ladı ben dayanamayı m bidaha boş aldı m o devam etti lap lap ses ç ı kı yodu gö tü me sı cacı k tohumları nı bı raktı anlatı lmaz duyguydu iç eri geç tik erdem yatağ a uzanmı ş tı gel yala dedi sikini yaladı m dimdikti ü zerine ç ı ktı m amı ma soktum sikini artı k amı m kocaman olmuş tu derken ahmet arkama geç ti o kocaman sikini sokmaya ç aliş tı kafası girdi birden dibine kadar dayanı nca ben ç ı ğ lı k attı m altı mda erdem sı kı sı kı kucaklamı ş kı mı ldayamı yordum git gel yaptı biraz rahatladı m biri amı mdan biri gö tü mden sikiyolardı bu en muhteş emiydı bö yle zevk dü nyada yoktu ben onlar boş alana kadar iki kere boş aldı m artı k kurumuş tum yeter dedim artı kamı m bile sulanmı yor doymuş tum sike onlar birerkere daha dedi olmaz dedim baktı m sertleş iyolar korkuma gö tü mden ozaman dedim hepsi bierekere daha sikip gitti ogü n ç ok değ iş ik duygulş arı m vardı ç ok zevk almı ş tı m tayı nı mz ç ı kana kadar sikş tim onlarla artı k gurup yapmaya alı ş tı m ş imdi kocaelinde arı yorum gurup yapacak erkekleri ama evli olmaları tercihim bekarlar sorun olur evlide benim gibi korkar diye dü ş ü nü yorum…


Reklamlar

Posted in Taciz Hikayeleri | Etiketler: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Otobusteki liseli kiz

Posted by flawless666 Aralık 31, 2009

merhaba ben erol benim basımdan bir olay yı anlatıcam gecen sene mayıs ayında okula gitmek için otobüse bindim bildiginiz gibi sabah ları genelde balık islifi gibi oluyor neyse hikayemiz ğüzel balık etli bir liseli kız otobus duragına yanaştı bende kapıkenerında duruyordum bir tane liseli kız yanıma yaklaştı ve yanımda durdu o kadar sexsi idi once korkmaması için elimi bacaklarına dokundurdum baktım ses yok sonra elimi o ğüzel kalcalarına dokundum yine ses yok tu banada biraz cesaret geldi ve elimi tam kalcalarının tam ortasına koydum oda kalcalarını bir sag bir sola döndürüyordu belliki o da istiyordu ben okşadıkca o da zevk alıyordu ama tek korkumuz ordakı insanların bizim yaptıgımızı görürse neler olacak tahmın edemiyorduk ama her şeyi göze almıştık cunku o kadar cok hoşumuza gidiyordiki ben bu sefer elimi kılsız amına ellemeye başladım o kadar islanmışkı sikımın kafasını soksam hem girecek gibi idi ama o kadar ğüzel di ki neyse otobus son duraga yanaşmak üzere idi hemen toparlandık ve inerken birbirimize bakıştık ve onu takip etmeye başladım ve bır binaya girdi ben bekledim biraz dan kapı acıldı bana işaret edip beni içeri cagrıldı hemen bodrum kata indik hem öpüşmeye başladık o kadar ğüzel öpüşuyordu adeta bir usta gibi idi hem o ğüzel ğöğüslerine yalamaya başladım ben yaladıkca o da inliyordu yavaş yavaş aşagı inmeye başladım ve o en buyuk yeer olan seftaliye geldim o kadar mıs kokuyorduki kendimdem gectim ben dil darbesi atarken o yerinde duramıyor kıvranıyor benim guclu kolarımdan kacamıyordu yere 69 pozizyon na gectik göt deligini bolca tükürup sikimin başını da tukurup sıkmeye calıştım o kadar dardı kı nerdeyse sıkım kırılacaktı ama buyuk bir hamle ile birden abandım ve buyuk bir cıglıkla bagırmaya başladı hemen agızına kapatmaya calıştım bir kaç defa gitgel yaptıktan sonra ben boşaldım o da boşaldı bu arada ben hızımı alamayıp orada amına sulanmaya başladım o ne kadar naz etsede ben istedigimi almaya niyetliydim hemen amın adil darbesi uygulamaya başladım ve buyuk bir yalamadan sonra kız boşaldı benim haydar gene dımdık ayakta duruyordu hemen bacak omza yapıp içine girmeyi calışıyordum ve en sonunda istedegim olmuştu ve o sımsıcacık amına girmeyi başarmıstım ikimizde bitkin bir halde toparlanmaya başlamışdık onun la son kez öpüşüp numarasını aldım canı istedigi zaman buluşlup degişik pozizyon lar uygulayıp ihtiyacınıu gideriyorum

Posted in Taciz Hikayeleri | Etiketler: , , , , , , , , | Leave a Comment »